مهندسی مکانیک

تمام گرایش ها


مقایسه کالا (0)


آب بندهای گاز خشک

آب بندهای گاز خشک

جزوه آب بندهای گاز خشک پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

آز شیمی عمومی

آز شیمی عمومی

جزوه آز شیمی عمومی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

آز مقاومت مصالح

آز مقاومت مصالح

جزوه آز مقاومت مصالح به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح

جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ارتعاشات

ارتعاشات

جزوه ارتعاشات پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی

جزوه ارتعاشات مکانیکی به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

استاتیک

استاتیک

جزوه استاتیک به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول اندازه گیری (آزاد)

اصول اندازه گیری (آزاد)

جزوه اصول اندازه گیری موسسه آموزش عالی بهار به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول نگهداری و تعمیر نوین

اصول نگهداری و تعمیر نوین

جزوه اصول نگهداری و تعمیر نوین به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول و روش های هم محوری

اصول و روش های هم محوری

جزوه اصول و روش های هم محوری پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال حرارت

انتقال حرارت

جزوه انتقال حرارت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال حرارت

انتقال حرارت

جزوه انتقال حرارت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال حرارت 2

انتقال حرارت 2

جزوه انتقال حرارت 2 به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انواع آب بند صنعتی

انواع آب بند صنعتی

جزوه انواع آب بند صنعتی پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

بارگذاری

بارگذاری

جزوه بارگذاری به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 50 (4 صفحه)