مهندسی مکانیک

تمام گرایش ها


مقایسه کالا (0)


بال برینگ

بال برینگ

جزوه بال برینگ پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

جزوه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ترمو دینامیک 1 (صنعتی شریف)

ترمو دینامیک 1 (صنعتی شریف)

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تعمیرات براساس کار ماشین

تعمیرات براساس کار ماشین

جزوه تعمیرات براساس کار ماشین پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تعمیرات تخصصی ماشینری

تعمیرات تخصصی ماشینری

جزوه تعمیرات تخصصی ماشینری پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تعمیرات شیرهای صنعتی

تعمیرات شیرهای صنعتی

جزوه تعمیرات شیرهای صنعتی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

جزوه تهویه مطبوع به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

توربین های بخار

توربین های بخار

جزوه توربین های بخار پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

جریان سیالات

جریان سیالات

جزوه جریان سیالات به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

جریان سیالات

جریان سیالات

جزوه جریان سیالات به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

حرارت

حرارت

جزوه حرارت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

جزوه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

حل مسائل مکانیک سیالات

حل مسائل مکانیک سیالات

جزوه حل مسائل مکانیک سیالات به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه سانتریفیوژ

جزوه دستگاه سانتریفیوژ پالایشگاه اصفهان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

دینامیک

دینامیک

جزوه دینامیک به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 16 تا 30 از 50 (4 صفحه)