مهندسی برق و الکترونیک

جزوات رشته برق و الکترونیک

کلیه گرایش ها


مقایسه کالا (0)


میکرو کامپیوتر ها (فردوسی مشهد)

میکرو کامپیوتر ها (فردوسی مشهد)

جزوه میکرو کامپیوتر ها دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

میکروکامپیوترها (فردوسی مشهد)

میکروکامپیوترها (فردوسی مشهد)

جزوه میکروکامپیوترها دانشگاه فردوسی مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نقشه کشی برق ساختمان

نقشه کشی برق ساختمان

جزوه نقشه کشی برق ساختمانیمقطع کارشناسی..

4,000 تومان

نقشه کشی برق ساختمان

نقشه کشی برق ساختمان

جزوه نقشه کشی برق ساختمان به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

پردازش تصویر با matlab

پردازش تصویر با matlab

جزوه پردازش تصویر با matlab به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

کنترل اتوماتیک

کنترل اتوماتیک

جزوه کنترل اتوماتیک به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

کنترل اتوماتیک

کنترل اتوماتیک

جزوه کنترل اتوماتیک به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

کنترل خطی ( امیرکبیر)

کنترل خطی ( امیرکبیر)

جزوه کنترل خطی  دانشگاه  امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل مدرن (صنعتی شریف)

کنترل مدرن (صنعتی شریف)

جزوه کنترل مدرن دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 151 تا 159 از 159 (11 صفحه)