مهندسی برق و الکترونیک

جزوات رشته برق و الکترونیک

کلیه گرایش ها


مقایسه کالا (0)


ابزار دقیق

ابزار دقیق

..

4,000 تومان

ابزار دقیق

ابزار دقیق

جزوه ابزار دقیق به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ابزار دقیق (فردوسی مشهد)

ابزار دقیق (فردوسی مشهد)

جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول اساسی ماشین الکترونیکی

اصول اساسی ماشین الکترونیکی

جزوه اصول اساسی ماشین الکترونیکی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

اصول طراحی پایگاه داده ها

اصول طراحی پایگاه داده ها

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول طراحی پایگاه داده ها

اصول طراحی پایگاه داده ها

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول طراحی پایگاه داده ها (آزاد)

اصول طراحی پایگاه داده ها (آزاد)

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها دانشگاه آزاد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول میکروکامپیوتر (صنعتی شریف)

اصول میکروکامپیوتر (صنعتی شریف)

جزوه اصول میکروکامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول میکروکامپیوتر (مشهد)

اصول میکروکامپیوتر (مشهد)

جزوه اصول میکروکامپیوتر دانشگاه مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

جزوه اقتصاد مهندسی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

جزوه اقتصاد مهندسی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

جزوه اقتصاد مهندسی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اقتصاد مهندسی در ICT

اقتصاد مهندسی در ICT

جزوه اقتصاد مهندسی در ICT به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اقتصاد مهندسی پیشرفته (علم و صنعت)

اقتصاد مهندسی پیشرفته (علم و صنعت)

جزوه اقتصاد مهندسی پیشرفته دانشگاه علم و صنعت به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

الکترو مغناطیس مهندسی

الکترو مغناطیس مهندسی

جزوه الکترو مغناطیس مهندسی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 16 تا 30 از 159 (11 صفحه)