دانشگاه تهران

مقایسه کالا (0)


استاتیک (تهران)

استاتیک (تهران)

جزوه استاتیک دانشگاه تهران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال حرارت (تهران)

انتقال حرارت (تهران)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه تهران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 1

جزوه ترمودینامیک 1  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 1 ( تهران )

ترمودینامیک 1 ( تهران )

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 2 ( تهران )

ترمودینامیک 2 ( تهران )

جزوه ترمودینامیک 2 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سازه های فولادی (تهران)

سازه های فولادی (تهران)

جزوه سازه های فولادی دانشگاه تهران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

سیالات  ( تهران )

سیالات ( تهران )

جزوه سیالات   دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

طراحی و ساخت compiler (تهران)

طراحی و ساخت compiler (تهران)

جزوه طراحی و ساخت compiler دانشگاه تهران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

عملیات 1  ( تهران )

عملیات 1 ( تهران )

جزوه عملیات 1 دانشگاه تهران به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1  ( تهران )

عملیات 1 ( تهران )

جزوه عملیات 1 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 2  ( تهران )

عملیات 2 ( تهران )

جزوه عملیات 2 دانشگاه تهران به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

فیزیک 2

فیزیک 2

جزوه انتقال حرارت دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)