دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مقایسه کالا (0)


استاتیک (امیرکبیر)

استاتیک (امیرکبیر)

جزوه استاتیک دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال حرارت 2 (امیر کبیر)

انتقال حرارت 2 (امیر کبیر)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه امیر کبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال حرارت 2 (امیرکبیر)

انتقال حرارت 2 (امیرکبیر)

جزوه انتقال حرارت 2 به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال حرارت 2 (امیرکبیر)

انتقال حرارت 2 (امیرکبیر)

جزوه انتقال حرارت 2 به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ریاضی 1 (امیرکبیر)

ریاضی 1 (امیرکبیر)

جزوه ریاضی 1 دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ریاضی 1 (امیرکبیر)

ریاضی 1 (امیرکبیر)

جزوه ریاضی 1 دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ریاضی 2  (امیرکبیر)

ریاضی 2 (امیرکبیر)

جزوه ریاضی 2 دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ریاضی 2 (امیرکبیر)

ریاضی 2 (امیرکبیر)

جزوه ریاضی 2 دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ریاضیات مهندسی (امیرکبیر)

ریاضیات مهندسی (امیرکبیر)

جزوه ریاضیات مهندسی دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

سیالات 1 (امیرکبیر)

سیالات 1 (امیرکبیر)

جزوه سیالات 1 دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 2 (امیرکبیر)

سیالات 2 (امیرکبیر)

جزوه سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

طراحی راکتور (امیرکبیر)

طراحی راکتور (امیرکبیر)

جزوه طراحی راکتور دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

مدار 2 (امیر کبیر)

مدار 2 (امیر کبیر)

جزوه مدار دانشگاه امیر کبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

معادلات دیفرانسیل (امیرکبیر)

معادلات دیفرانسیل (امیرکبیر)

جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

معادلات دیفرانسیل (امیرکبیر)

معادلات دیفرانسیل (امیرکبیر)

جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه امیرکبیر به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)