دانشگاه آزاد اسلامی ایران

مقایسه کالا (0)


آزمایشگاه مدار ( آزاد کرج )

آزمایشگاه مدار ( آزاد کرج )

جزوه آزمایشگاه مدار دانشگاه آزاد کرج به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

اصول اندازه گیری (آزاد)

اصول اندازه گیری (آزاد)

جزوه اصول اندازه گیری موسسه آموزش عالی بهار به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول طراحی پایگاه داده ها (آزاد)

اصول طراحی پایگاه داده ها (آزاد)

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها دانشگاه آزاد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

الکترومغناطیس مهندسی (آزاد)

الکترومغناطیس مهندسی (آزاد)

جزوه الکترومغناطیس مهندسی دانشگاه آزاد شوشتر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

الکترونیک 1 (آزاد)

الکترونیک 1 (آزاد)

جزوه الکترونیک 1 دانشگاه آزاد خرم آباد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

الکترونیک صنعتی (آزاد)

الکترونیک صنعتی (آزاد)

جزوه الکترونیک صنعتی دانشگاه آزاد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال جرم ( تهران جنوب )

انتقال جرم ( تهران جنوب )

جزوه انتقال جرم دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک پیشرفته ( تهران جنوب )

ترمودینامیک پیشرفته ( تهران جنوب )

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

جداسازی چندجزیی ( تهران جنوب )

جداسازی چندجزیی ( تهران جنوب )

جزوه جداسازی چندجزیی  دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورتتایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

راهسازی (آزاد)

راهسازی (آزاد)

جزوه راهسازی دانشگاه آزاد بیرجند به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

روش های انتگرال گیری(آزاد)

روش های انتگرال گیری(آزاد)

جزوه روش های انتگرال گیری دانشگاه آزاد کرج به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

زمین شناسی (آزاد)

زمین شناسی (آزاد)

جزوه زمین شناسی دانشگاه آزاد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

شينه بندي و اينترلاك (آزاد)

شينه بندي و اينترلاك (آزاد)

جزوه شينه بندي و اينترلاك دانشگاه آزاد اسلامی ایران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

شینه بندی و اینترلاک
ماشین الکتریکی 3 (آزاد)

ماشین الکتریکی 3 (آزاد)

جزوه ماشین الکتریکی 3 دانشگاه آزاد به صورت دست نویس  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)