دانشگاه صنعتی شریف

مقایسه کالا (0)


اصول میکروکامپیوتر (صنعتی شریف)

اصول میکروکامپیوتر (صنعتی شریف)

جزوه اصول میکروکامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

الکترونیک 2 (صنعتی شریف)

الکترونیک 2 (صنعتی شریف)

جزوه الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال جرم (شریف)

انتقال جرم (شریف)

جزوه انتقال جرم دانشگاه شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (شریف)

انتقال حرارت (شریف)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمو دینامیک 1 (صنعتی شریف)

ترمو دینامیک 1 (صنعتی شریف)

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ترمودینامیک 2

ترمودینامیک 2

جزوه ترمودینامیک به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ریاضی 1 و 2 (صنعتی شریف)

ریاضی 1 و 2 (صنعتی شریف)

جزوه ریاضی 1 و 2 دانشگاه صنعتی شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ریاضی 2

ریاضی 2

جزوه ریاضی 2 دانشگاه صنعتی شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ساختار کامپیوتر و میکروکامپروسر (صنعتی شریف)

ساختار کامپیوتر و میکروکامپروسر (صنعتی شریف)

جزوه ساختار کامپیوتر و میکروکامپروسر دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ساختمان داده (صنعتی شریف)

ساختمان داده (صنعتی شریف)

جزوه ساختمان داده دانشگاه صنعتی شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

سیالات 1 (صنعتی شریف)

سیالات 1 (صنعتی شریف)

جزوه سیالات 1 دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات پیشرفته (صنعتی شریف )

سیالات پیشرفته (صنعتی شریف )

جزوه سیالات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

طراحی راکتور پیشرفته (صنعتی شریف )

طراحی راکتور پیشرفته (صنعتی شریف )

جزوه طراحی راکتور پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

مدیریت و کنترل پروژه (صنعتی شریف)

مدیریت و کنترل پروژه (صنعتی شریف)

جزوه مدیریت و کنترل پروژه دانشگاه صنعتی شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

کنترل مدرن (صنعتی شریف)

کنترل مدرن (صنعتی شریف)

جزوه کنترل مدرن دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)