دانشگاه فردوسی مشهد

مقایسه کالا (0)


آمار و احتمالات مهندسی ( فردوسی )

آمار و احتمالات مهندسی ( فردوسی )

جزوه انتقال آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه  فردوسی مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

آمار و احتمالات مهندسی (فردوسی مشهد)

آمار و احتمالات مهندسی (فردوسی مشهد)

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ابزار دقیق (فردوسی مشهد)

ابزار دقیق (فردوسی مشهد)

جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

اصول میکروکامپیوتر (مشهد)

اصول میکروکامپیوتر (مشهد)

جزوه اصول میکروکامپیوتر دانشگاه مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

الکترونیک 2 ( فردوسی )

الکترونیک 2 ( فردوسی )

جزوه الکترونیک 2  دانشگاه  فردوسی مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

الکترونیک 2 (فردوسی مشهد)

الکترونیک 2 (فردوسی مشهد)

جزوه الکترونیک 2 دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

بررسی سیستم های قدرت 1 ( فردوسی )

بررسی سیستم های قدرت 1 ( فردوسی )

جزوه بررسی سیستم های قدرت 1  دانشگاه  فردوسی مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

بررسی سیستم های قدرت 2 ( فردوسی )

بررسی سیستم های قدرت 2 ( فردوسی )

جزوه بررسی سیستم های قدرت 2  دانشگاه  فردوسی مشهد به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

مخابرات ( فردوسی )

مخابرات ( فردوسی )

جزوه مخابرات  دانشگاه  فردوسی مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

مدارهای مخابراتی

مدارهای مخابراتی

..

3,000 تومان

میکرو کامپیوتر ها (فردوسی مشهد)

میکرو کامپیوتر ها (فردوسی مشهد)

جزوه میکرو کامپیوتر ها دانشگاه فردوسی مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

میکروکامپیوترها (فردوسی مشهد)

میکروکامپیوترها (فردوسی مشهد)

جزوه میکروکامپیوترها دانشگاه فردوسی مشهد به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)