مهندسی شیمی

جزوات رشته مهندسی شیمی

کلیه گرایش ها


مقایسه کالا (0)


انتقال جرم

انتقال جرم

جزوه انتقال جرم  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم ( تهران جنوب )

انتقال جرم ( تهران جنوب )

جزوه انتقال جرم دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال جرم (سهند تبریز )

انتقال جرم (سهند تبریز )

جزوه انتقال جرم دانشگاه سهند تبریز  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم (شریف)

انتقال جرم (شریف)

جزوه انتقال جرم دانشگاه شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال جرم (علم و صنعت)

انتقال جرم (علم و صنعت)

جزوه انتقال جرم دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال حرارت

انتقال حرارت

جزوه انتقال حرارت  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (آزاد مشهد)

انتقال حرارت (آزاد مشهد)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه آزاد مشهد به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (آزاد کرج)

انتقال حرارت (آزاد کرج)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه آزاد کرج به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

انتقال حرارت (تهران)

انتقال حرارت (تهران)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه تهران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال حرارت (سمنان)

انتقال حرارت (سمنان)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه  سمنان به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (شریف)

انتقال حرارت (شریف)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (صنعت نفت)

انتقال حرارت (صنعت نفت)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه صنعت نفت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 65 (5 صفحه)