مهندسی شیمی

جزوات رشته مهندسی شیمی

کلیه گرایش ها


مقایسه کالا (0)


عملیات 1  ( تهران )

عملیات 1 ( تهران )

جزوه عملیات 1 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1  ( تهران )

عملیات 1 ( تهران )

جزوه عملیات 1 دانشگاه تهران به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1  ( سمنان)

عملیات 1 ( سمنان)

جزوه عملیات 1 دانشگاه سمنان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1  ( علم و صنعت)

عملیات 1 ( علم و صنعت)

جزوه عملیات 1 دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 2  ( تهران )

عملیات 2 ( تهران )

جزوه عملیات 2 دانشگاه تهران به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 2  ( سمنان)

عملیات 2 ( سمنان)

جزوه عملیات 2 دانشگاه سمنان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

فیزیک 2

فیزیک 2

جزوه انتقال حرارت دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

محاسبات عددی ( صنعت نفت )

محاسبات عددی ( صنعت نفت )

جزوه محاسبات عددی دانشگاه صنعت نفت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

موازنه انرژی و مواد

جزوه موازنه انرژی و مواد  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

موازنه انرژی و مواد

جزوه موازنه انرژی و مواد  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد  ( آزاد دزفول )

موازنه انرژی و مواد ( آزاد دزفول )

جزوه موازنه انرژی و مواد  دانشگاه آزاد دزفول  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد  ( تهران )

موازنه انرژی و مواد ( تهران )

جزوه موازنه انرژی و مواد  دانشگاه تهران  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد  ( علم و صنعت)

موازنه انرژی و مواد ( علم و صنعت)

جزوه موازنه انرژی و مواد  دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کاربرد ریاضیات (آزاد اردبیل)

کاربرد ریاضیات (آزاد اردبیل)

جزوه کاربرد ریاضیات دانشگاه آزاد اردبیل به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل فرایند

کنترل فرایند

جزوه کنترل فرایند به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

نمايش 46 تا 60 از 65 (5 صفحه)