جزوه انتقال حرارت ( کنکوری )

 به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا


اطلاعات جزوه
پسوند فایل دانلودی pdf
تعداد صفحات 132
استاد میرزاده
نحوه نگارش جزوه دست نویس
کیفیت جزوه متوسط

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

انتقال حرارت(پارسه)

 • 3,000 تومان


کالاهای مرتبط

انتقال حرارت پیشرفته

انتقال حرارت پیشرفته

جزوه انتقال حرارت پیشرفته دانشگاه تربیت مدرس به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (شریف)

انتقال حرارت (شریف)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه شریف به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (سمنان)

انتقال حرارت (سمنان)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه  سمنان به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال حرارت (تهران)

انتقال حرارت (تهران)

جزوه انتقال حرارت دانشگاه تهران به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

فیزیک 2

فیزیک 2

جزوه انتقال حرارت دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

ترمودینامیک 2

ترمودینامیک 2

جزوه ترمودینامیک به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 1 ( تهران )

ترمودینامیک 1 ( تهران )

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 2 ( تهران )

ترمودینامیک 2 ( تهران )

جزوه ترمودینامیک 2 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک پیشرفته ( تهران جنوب )

ترمودینامیک پیشرفته ( تهران جنوب )

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 1

جزوه ترمودینامیک 1  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 1 ( موسسه پارسه )

ترمودینامیک 1 ( موسسه پارسه )

جزوه ترمودینامیک 1 موسسه پارسه به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 1 ( موسسه پارسه )

ترمودینامیک 1 ( موسسه پارسه )

جزوه ترمودینامیک 1 موسسه پارسه به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ترمودینامیک 2 ( موسسه پارسه )

ترمودینامیک 2 ( موسسه پارسه )

جزوه ترمودینامیک 2 موسسه پارسه به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال جرم ( تهران جنوب )

انتقال جرم ( تهران جنوب )

جزوه انتقال جرم دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

جداسازی چندجزیی ( تهران جنوب )

جداسازی چندجزیی ( تهران جنوب )

جزوه جداسازی چندجزیی  دانشگاه آزاد تهران جنوب به صورتتایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

تقطیر پیشرفته ( علم و صنعت )

تقطیر پیشرفته ( علم و صنعت )

جزوه تقطیر پیشرفته دانشگاه علم و صنعت  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 2 ( تهران )

عملیات 2 ( تهران )

جزوه عملیات 2 دانشگاه تهران به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

جزوه کنکوری انتقال جرم و عملیات واحد (موسسه پارسه )

جزوه کنکوری انتقال جرم و عملیات واحد (موسسه پارسه )

جزوه کنکوری انتقال جرم و عملیات واحد موسسه پارسه به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

انتقال جرم(تهران)

انتقال جرم(تهران)

جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

4,000 تومان

عملیات 1 ( تهران )

عملیات 1 ( تهران )

جزوه عملیات 1 دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1 ( علم و صنعت)

عملیات 1 ( علم و صنعت)

جزوه عملیات 1 دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1 ( تهران )

عملیات 1 ( تهران )

جزوه عملیات 1 دانشگاه تهران به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 1 ( سمنان)

عملیات 1 ( سمنان)

جزوه عملیات 1 دانشگاه سمنان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

عملیات 2 ( سمنان)

عملیات 2 ( سمنان)

جزوه عملیات 2 دانشگاه سمنان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کاربرد ریاضیات (آزاد اردبیل)

کاربرد ریاضیات (آزاد اردبیل)

جزوه کاربرد ریاضیات دانشگاه آزاد اردبیل به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کاربرد ریاضیات پیشرفته

کاربرد ریاضیات پیشرفته

جزوه کاربرد ریاضیات پیشرفته به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

ریاضیات پیشرفته ( علم و صنعت )

ریاضیات پیشرفته ( علم و صنعت )

جزوه ریاضیات پیشرفته دانشگاه علم و صنعت  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 1 (چمران اهواز)

سیالات 1 (چمران اهواز)

جزوه سیالات 1 دانشگاه چمران اهواز به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 1 (صنعتی شریف)

سیالات 1 (صنعتی شریف)

جزوه سیالات 1 دانشگاه صنعتی شریف به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 1 (علم و صنعت)

سیالات 1 (علم و صنعت)

جزوه سیالات 1 دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات

سیالات

جزوه سیالات  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 2 (امیرکبیر)

سیالات 2 (امیرکبیر)

جزوه سیالات 2 دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 1 (امیرکبیر)

سیالات 1 (امیرکبیر)

جزوه سیالات 1 دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

سیالات 1

سیالات 1

جزوه سیالات  به صورت دست نویس  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

طراحی راکتور (امیرکبیر)

طراحی راکتور (امیرکبیر)

جزوه طراحی راکتور دانشگاه امیرکبیر به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

طراحی راکتور (همدان)

طراحی راکتور (همدان)

جزوه طراحی راکتور دانشگاه همدان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

طراحی راکتور پیشرفته (همدان)

طراحی راکتور پیشرفته (همدان)

جزوه طراحی راکتور پیشرفته دانشگاه همدان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل فرایند (همدان)

کنترل فرایند (همدان)

جزوه کنترل فرایند دانشگاه همدان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل فرایند ( تهران )

کنترل فرایند ( تهران )

جزوه کنترل فرایند دانشگاه تهران به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل فرایند (همدان)

کنترل فرایند (همدان)

جزوه کنترل فرایند دانشگاه همدان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل فرایند (سمنان)

کنترل فرایند (سمنان)

جزوه کنترل فرایند دانشگاه سمنان به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

کنترل فرایند (تهران جنوب)

کنترل فرایند (تهران جنوب)

جزوه کنترل فرایند دانشگاه تهران جنوب به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد ( علم و صنعت)

موازنه انرژی و مواد ( علم و صنعت)

جزوه موازنه انرژی و مواد  دانشگاه علم و صنعت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد ( آزاد دزفول )

موازنه انرژی و مواد ( آزاد دزفول )

جزوه موازنه انرژی و مواد  دانشگاه آزاد دزفول  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

موازنه انرژی و مواد

جزوه موازنه انرژی و مواد  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

موازنه انرژی و مواد

جزوه موازنه انرژی و مواد  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

موازنه انرژی و مواد ( تهران )

موازنه انرژی و مواد ( تهران )

جزوه موازنه انرژی و مواد  دانشگاه تهران  به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 1

جزوه مقاومت مصالح 1 به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تعمیرات شیرهای صنعتی

تعمیرات شیرهای صنعتی

جزوه تعمیرات شیرهای صنعتی به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

حرارت

حرارت

جزوه حرارت به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD

دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD

جزوه دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

جزوه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه مقاومت مصالح

جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

مکانیک سیالات ( خواجه نصیر )

مکانیک سیالات ( خواجه نصیر )

جزوه مکانیک سیالات  دانشگاه خواجه نصیر به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

استاتیک

استاتیک

جزوه استاتیک به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

5,000 تومان

آزمایشگاه مدار ( آزاد کرج )

آزمایشگاه مدار ( آزاد کرج )

جزوه آزمایشگاه مدار دانشگاه آزاد کرج به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

جزوه معادلات دیفرانسیل به صورت تایپی  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

مبانی دیجیتال

مبانی دیجیتال

جزوه مبانی دیجیتال به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

فیزیک 2 ( علم و صنعت )

فیزیک 2 ( علم و صنعت )

جزوه فیزیک 2 دانشگاه علم و صنعت  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

فیزیک 1 ( علم و صنعت )

فیزیک 1 ( علم و صنعت )

جزوه فیزیک 1 دانشگاه علم و صنعت  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

فیزیک2 ( علم و صنعت )

فیزیک2 ( علم و صنعت )

جزوه فیزیک 2 دانشگاه علم و صنعت  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

الکترونیک 3 ( علم و صنعت )

الکترونیک 3 ( علم و صنعت )

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

الکترونیک 2 ( علم و صنعت )

الکترونیک 2 ( علم و صنعت )

جزوه الکترونیک 2 دانشگاه علم و صنعت  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

الکترونیک 1 ( علم و صنعت )

الکترونیک 1 ( علم و صنعت )

جزوه الکترونیک 1 دانشگاه علم و صنعت  به صورت دست نویس و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

الکترونیک 2 ( علم و صنعت )

الکترونیک 2 ( علم و صنعت )

جزوه الکترونیک 2 دانشگاه علم و صنعت  به صورت دست نویس  و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

الکترونیک 3 ( علم و صنعت )

الکترونیک 3 ( علم و صنعت )

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت  به صورت تایپی و کاملا شکیل و خوانا..

3,000 تومان

برچسب ها: جزوه درس انتقال حرارت, جزوه انتقال حرارت, دانلود جزوه، دانلود جزوه درسی